Bouwbedrijf Stessens > Nieuwbouw

Energiezuinige woning bouwen?

Bouwfirma Stessens helpt u bij het realiseren van uw energiezuinige nieuwbouw woning of renovatie.

Stappen naar een energiezuinige woning

De eerste stap naar een energiezuinige woning is goed isoleren. Goed isoleren is een combinatie van het geschikte isolatiemateriaal, en een nauwkeurige plaatsing om luchtlekken en koudebruggen te vermijden. Om die reden besteedt Stessens veel aandacht aan luchtdichtheid. Overisoleren bestaat niet. Vocht en schimmel ontstaan op plaatsen waar isolatie ontbreekt of slecht is aangebracht. In een goed geïsoleerde woning is een goede ventilatie wel strikt noodzakelijk.

Ook de ramen kunnen voor veel energieverlies zorgen, ze laten immers meer warmte door dan geïsoleerde muren. De verliezen hangen af van het type beglazing, het raamprofiel, de grootte van de vensters, waar en hoe ze geplaatst worden.

Verwarming is de belangrijkste energiepost: 50 tot 75% van het totale energieverbruik. Meer dan 40% van het water dat we verbruiken, wordt ook verwarmd. Verlies beperkt u door goed te isoleren en te kiezen voor een zuinige installatie. Standaard voorziet Stessens een condensatie-gaswandketel maar warmtepompen worden in toenemende mate toegepast. Warmtepompen zetten energie uit de bodem, het grondwater of de buitenlucht om in bruikbare warmte. Een warmtepomp kan die energie van een relatief lage temperatuur oppompen tot een voldoende hoge temperatuur om de woning te verwarmen of sanitair warm water te bereiden. Hiernaast kan een zonneboiler de zonne-energie gebruiken om warm water te bereiden.

Goed ventileren is belangrijk voor de gezondheid. U verbetert er ook de werking van verbrandingstoestellen mee en verkleint de kans op CO-vergiftiging, onaangename geurtjes en allergieën. Tegelijk vermijdt u hiermee condensatieproblemen en schimmelvorming op muren.

Een goed ventilatiesysteem zorgt voor:

Een ventilatie C systeem heeft een natuurlijk toevoer en mechanische afvoer terwijl een D systeem zowel mechanische toevoer als afvoer heeft. Stessens installeert beide systemen in verschillende configuraties.

Bouwfirma Stessens kiest standaard voor zonnepanelen als vorm van groene energie. Door de daling van de kostprijzen, het hoge rendement en de hoge elektriciteitsprijzen zijn ze een rendabele en veilige investering. Groene energie kan u ook benutten onder de vorm van warmte. Om thuis groene warmte te maken, kan u investeren in een zonneboiler, warmtepomp of houtpelletkachel.