Bouwbedrijf Stessens > Nieuwbouw > Energiezuinige woningen

Energieprestatieregelgeving (EPB) voor nieuwbouw en totaalrenovatie

Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag nodig is, moeten aan de energieprestatieregelgeving (EPB) voldoen. De EPB eisen kunnen onderverdeeld worden in 3 groepen:

Het is belangrijk om vanaf de start van het (ver)bouwproces hier genoeg aandacht aan te besteden. Achteraf bijsturen is moeilijker. Energiezuinig bouwen heeft voordelen voor het milieu en voor u:

Energiezuinig bouwen en verbouwen wordt nu nog financieel ondersteund, het overzicht van premies vindt u op de website www.energiesparen.be/subsidies  

Voor uw energiezuinige nieuwbouw of totaalrenovatie kan u terecht bij bouwfirma Stessens.